De Schoenendoosactie is gestart! Hieronder is alle benodigde informatie te vinden om mee te doen:

Online flyer en etiketten: schoenendoosactie.nl/downloads/
Informatie over het bestemmingsland Sierra Leone: schoenendoosactie.nl/bestemmingslanden/

Inlevermomenten:
Zondag 31 oktober bij de kerk en aan de Carosserieweg.
Woensdag 3 november (Dankdag) bij de kerk.
Of voor 3 november afgeven bij familie Van der Molen. Neem contact op als de schoenendoos even moet worden opgehaald. 

Wil je een gift geven? Op zondag 7 november wordt een collecte gehouden voor deze actie. Ook kunnen giften worden overgemaakt naar: NL83INGB0000334243 o.v.v. 'Schoenendoosactie Rehobothkerk Woerden'. t.n.v. 'Stichting Global Aid Network Holland.'