Schoenendoosactie 2022

De Schoenendoosactie is gestart! 'Vul een schoenendoos, geef een schat' is het motto dit jaar. En zo is het: als wij hier een schoenendoos vullen met dat wat we kunnen missen, creëren we een schat voor een kind die het nodig heeft. Naast het inleveren van schoenendozen kunnen er ook giften worden overgemaakt. Zie hiervoor ook de flyer.

Online flyer en etiketten: schoenendoosactie.nl/downloads/
Informatie over het bestemmingsland Sierra Leone: schoenendoosactie.nl/bestemmingslanden/

Inlevermomenten:
• Zondag 30 oktober in de kerk
• Dankdag woensdag 2 november in de kerk
• Voor woensdag 2 november bij fam. Van der Molen (Als de schoenendoos moet worden opgehaald, neem dan even contact op.)

Wil je een gift geven? De opbrengst van de collecte tijdens de dienst op dankdag is voor de Schoenendoosactie. Ook kunnen giften worden overgemaakt naar: NL83INGB0000334243 o.v.v. 'Schoenendoosactie Rehobothkerk Woerden'. t.n.v. 'Stichting Global Aid Network Holland.'